Hoe werken wij?

Als u telefonisch of aan de balie een afspraak wilt maken, vragen de assistentes altijd naar de reden waarvoor u  langs wilt komen.

Dit is om de urgentie van uw klacht te kunnen bepalen en de benodigde tijd daarvoor te kunnen inschatten. De assistentes zijn hiervoor opgeleid volgens de richtlijnen van de NHG standaarden. Zo kunnen zij de organisatie van de agenda efficiënt regelen.

Zo nodig kunnen zij u helpen met zelfzorg-adviezen.

Indien u klachten heeft die dezelfde dag gezien moeten worden verzoeken wij u om tussen 08.00 en 10.00 uur te bellen. Heeft u twee klachten, vraag dan om een dubbele afspraak. De assistentes zijn wel de gehele dag telefonisch bereikbaar.

De assistentes zien u het liefst in de ochtend bij de balie voor:
- het brengen van urine's, brieven en/of ander materialen
- het afhalen van (laboratorium) formulieren en verwijsbrieven
- andere vragen die u aan de assistente wilt vragen

In de middagen zijn de assistentes vaak druk met hun spreekuren.
Dank voor uw medewerking!

ATTENTIE: wilt u bij wijziging van adres, telefoonnummer of emailadres
dit z.s.m. zelf aan ons doorgeven?

Het is erg belangrijk dat wij of andere zorgverleners u kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.

​​Consult

Wij werken op afspraak. Een standaard consult duurt 10 minuten. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, geeft u dat dan svp van tevoren aan. Op deze manier kunnen we rekening houden met de planning.

Telefonisch consult

U kunt met de assistente een afspraak maken voor een telefonisch consult. De huisarts belt u dan terug op een afgesproken moment.​

Graag bij voorkeur tussen 08.00 uur en 12.00 uur​ een afspraak maken.

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie kunt u bellen naar 0297-500810 toets een 1. Binnen 30 seconden heeft u een praktijkassistente aan de telefoon. Als ieder seconde telt belt u 112

Zelf online afspraak maken (MGN):

Om onze bereikbaarheid te vergroten is het ook mogelijk om online een afspraak te maken.

Bij www.mijngezondheid.net kunt u inloggen met uw DigiD.
Door middel van DigiD met sms-authentificatie meldt u zich eenmalig aan.

Op deze manier kunt u zelf een afspraak maken bij de huisarts.

Deze link is niet om afspraken te maken voor levensbedreigende situaties!
Kijkt u voordat u hier een afspraak inplant eerst even bij de zelfzorg-tips (onder rubriek zelfhulp)

https://www.mijngezondheid.net

Voor klachten als:
hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, spanningen graag 20 minuten inplannen. 

Huisbezoek

Bezoek aan huis kunt u telefonisch aanvragen voor 10:30 uur. Een visite wordt aangevraagd als u om medische redenen niet in staat bent om naar de prakijk te kunnen komen. 

Wij doen geen visite bij patienten met vervoersproblemen.

Email-consult

U kunt uw vragen of klachten die geen spoed hebben ook per email aan de arts voorleggen.
Een arts zal als het mogelijk is u binnen 48 uur per mail  beantwoorden.
U kunt het formulier invullen onder het rubriek contact

Na 13.00 uur wordt er niet meer gereageerd door ons per mail vanwege andere bezigheden.

​Niet verschijnen zonder bericht

Wij merken dat er geregeld mensen niet op het spreekuur verschijnen, terwijl zij wel een afspraak hadden. U begrijpt dat dit vervelend is, helemaal vanwege de drukte van de spreekuren. Wij zijn dan ook genoodzaakt om u een rekening te sturen indien u zonder bericht niet op het spreekuur verschijnt. De rekening bedraagt 15 euro.
Dit is volgens de landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging)


Nederlands