Taken van een doktersassistente:

De doktersassistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.
Bij het maken van een afspraak stelt zij meerdere vragen over de klacht waar u met de huisarts over wilt praten.  Zij is hiervoor opgeleid volgens de richtlijnen van de NHG standaard. Met deze vragen kan zij de urgentie van uw klacht bepalen en beslissen of u misschien eerder gezien moet worden of dat u misschien geholpen kan worden met een zelfzorgadvies.
Verder kan zij zo een inschatting maken of het consult misschien meer tijd nodig heeft dan de reguliere 10 minuten.
Mocht het zo zijn dat u niet kunt of wil aangeven waarvoor u komt, geeft u dan wel aan of 10 minuten voldoende zijn. U kunt gerust vragen om een dubbel consult.
Zonodig kan de arts aangeven om het consult op een ander moment voort te zetten.

In de middag hebben de assistentes hun eigen spreekuur. Zij werken in principe op afspraak en wij vragen u als u komt zich te melden aan de balie. 
U kunt o.a. bij hen terecht voor:

  • Hechtingen verwijderen
  • Suiker controle
  • Urine controle
  • Bloeddruk controle
  • Oren uitspuiten
  • Vaginale uitstrijkjes
  • Wond controle
  • Wratten aanstippen
  • Injecties geven


Silvia Bocxe

Silvia Bocxe is vanaf 2013 werkzaam als praktijkassistente in deze praktijk. Na heel veel jaren in een andere praktijk gewerkt te hebben, heeft zij de overstap gemaakt naar dit team. Naast de telefonische contacten vindt zij het prettig om ook medische technische handelingen uit te voeren. Silvia is moeder van een tweeling. Zij werkt op de maandag, dinsdag en donderdag.


Simone Reedeker

Zij is een praktijkassistente en is vanaf november 2014 werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag ochtend. Voordat zij hier kwam werken was zij werkzaam bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. Deze baan kan zij goed combineren met de zorg van haar gezin en werkt hier met plezier. Zij is moeder van 1 zoon.


Heleen Janssen

Heleen Janssen is hier begonnen in 2016 als stagiaire doktersassistente en werkt hier nog steeds en met heel veel plezier. Haar werkdagen zijn: maandag tot en met donderdag en tijdens de avondspreekuren.


Rosanna van der Maal

Rosanna van der Maal is doktersassistente sinds augustus 2011. Zij heeft in de tussenliggende jaren veel ervaring opgedaan bij een praktijk in  Amsterdam.
Wat haar vooral aanspreekt in het vak van doktersassistente zijn de patiëntencontacten en de medische handelingen.
Rosanna komt werken op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag.


Doktersassistente in opleiding

Als u komt of belt kunt u te maken krijgen met een doktersassistente in opleiding. Jaarlijks bieden wij plek aan één assistente in opleiding.

Nederlands