Waarmee kunt u terecht bij de praktijkondersteuners?


In de praktijk zijn een tweetal soorten praktijkondersteuners werkzaam die zijn opgeleid om de huisarts te ondersteunen bij de zorg voor chronisch zieke mensen en kwetsbare ouderen. Denk hierbij aan mensen met Diabetes Mellitus, hoge bloeddruk, astma en COPD. Ook kunnen zij u begeleiden bij het stoppen met roken. De praktijkondersteuners werken op afspraak. U kunt hiervoor terecht bij de assistentes.

 


Somatiek (lichamelijke zorg)

Petra Groeneveld

Petra Groeneveld heeft als doktersassistente van 1983 tot 2004 in het ziekenhuis bij verschillende specialisten gewerkt.

Zij heeft in 2004 de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsen afgerond aan de Hoge School in Alkmaar en is vanaf die tijd werkzaam geweest in verschillende praktijken in Aalsmeer. Sinds 1 maart 2009 werkt zij in de praktijk bij Jeroen de Vries als praktijkondersteunster. Zij begeleidt mensen met Diabetes Mellitus, Hypertensie, Astma, COPD en kan verder mensen begeleiden met o.a het stoppen met roken.


Haar werkdagen zijn de maandag, dinsdag en de donderdagochtend.

Somatiek (lichamelijke zorg)

Diane Flikweert

Diane Flikweert is verpleegkundige en heeft veel ervaring in de ouderenzorg vanuit haar functie als zorgmanager binnen verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Sinds juli 2017 versterkt Diane het team als praktijkondersteuner. Diane biedt begeleiding aan mensen met Diabetes Mellitus, hypertensie, astma en COPD.

Haar werkdagen zijn dinsdagochtend,woensdag, donderdagochtend en om de week op woensdagavond.GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

Martin Bulk

Martin Bulk werkt als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op de maandag en woensdag binnen Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost. Vanuit zijn functie als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, trainer, coach en systeemtherapeut (i/o) ondersteunt hij de huisarts bij het verhelderen van klachten van patiënten met lichte psychische, psychosociale en psychiatrische klachten.
Hij werkt probleem/klacht gestuurd (vanuit de actualiteit) en geeft hij korte directe begeleiding (4 tot 5 gesprekken) waarin zijn interventies en coaching gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht en om het zelfoplossend vermogen (resources) van de patiënt. Zo kan hij ze motiveren/ondersteunen om weer grip te krijgen op zijn of haar leven.
Wanneer uit de diagnose en analyse blijkt dat er meer intensieve en specialistische zorg nodig is dan heeft hij daar een adviserende (indicatie) rol in naar de huisarts en kan dan eventueel de patiënt doorverwijzen naar meer passende zorgaanbieders.
Aan de POH-GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden.


Nederlands