Vaccinatie tegen meningokokkenziekte

Wat is meningokokkenziekte?

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door meerdere typen meningokokken. Deze bacteriën kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Het sterftecijfer bij ziekte veroorzaakt door een meningokokken W-besmetting is relatief  hoog.
In juli 2018 heeft de staatssecretaris van VWS besloten om alle jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 een meningokokken ACWY-vaccinatie aan te bieden. Het is de bedoeling dat eind 2019 al deze jongeren gevaccineerd zijn.
Met dit besluit wil de staatssecretaris de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W tegengaan.

Waarom wordt nu gevaccineerd tegen meningokokken ACWY?

Sinds oktober 2015 stijgt in Nederland het aantal patiënten met meningokokkenziekte W. De ziekte komt het meest voor bij jonge kinderen, tieners en 65-plussers. Hoewel de kans om meningokokkenziekte W op te lopen heel klein is, is het wel belangrijk een verdere stijging van het aantal ziektegevallen te voorkomen. Dat  is de reden dat deze vaccinatie nu wordt ingevoerd. Er is geen vaccin tegen alleen type W, daarom wordt gevaccineerd met MenACWY-vaccin. Deze vaccinatie biedt op de tienerleeftijd bescherming voor minimaal 5 jaar.

Hoe krijg je de meningokokkenziekte?

Je kunt de bacterie bij je dragen zonder zelf ziek te zijn. Doorgaans duurt dit dragerschap enkele maanden.
Je kunt een ander dan besmetten door te hoesten, niezen of zoenen.

Wie krijgt de vaccinatie aangeboden?

In 2018:
Peuters van 14 maanden.
Tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei en 31 december 2018 krijgen in het najaar een uitnodiging.

In 2019:
Peuters die in 2019 14 maanden worden.
Tieners die in 2019 14 jaar worden krijgen in het voorjaar een uitnodiging.
Alle jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 (ongeveer 650.000) ontvangen in het eerste half jaar een uitnodiging.
Dit betreft een eenmalig oproep.

Waar kunnen kinderen die nu niet door de Jeugdgezondheidszorg gevaccineerd worden terecht voor vaccinatie?

Kinderen in andere leeftijdsgroepen dan hierboven vermeld, krijgen op dit moment geen uitnodiging voor een vaccinatie. Deze kinderen lopen heel weinig risico op de ziekte.

Als ouders hun kind toch nu graag willen laten vaccineren, kunnen zij naar het Reizigersadvies en Vaccinatiebureau van de GGD of naar een vaccinatiecentrum toe. Zij kunnen hier online een afspraak maken. Ook kunnen zij dit met de huisarts bespreken.
De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf betaald worden, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket. Het vaccin kost via de apotheek ongeveer 60 euro en is beperkt beschikbaar. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden vaccinaties.

Meer informatie over MenACWY-vaccinatie voor ouders

Ouders kunnen met vragen terecht bij de lokale Jeugdgezondheidszorg.
Website voor ouders en jongeren specifiek voor deze vaccinatie: deelditnietmetjevrienden.nl
Voor meer informatie over deze bacterie zie de website van het RIVM, www.rivm.nlNederlands