Bijzondere zorg

In gezondheidscentra werken niet alleen huisartsen gaan werken maar ook andere verschillende zorgverleners uit de eerste lijn. Dit samengaan bood de gelegenheid om de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners binnen de gemeente Aalsmeer en andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg, o.a. de gemeente, verder te verbeteren.

Daarom is er een organisatie opgericht met de naam Stichting GEZ Aalsmeer. Deelnemers van deze stichting zijn alle huisartsen in Aalsmeer, Apotheek Groen en fysiotherapie PACA. De Stichting GEZ heeft diverse zorgprogramma's voor u ontwikkeld waaronder Stemmingsstoornissen en Valpreventie voor ouderen.

Vraag uw huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut of één van deze programma's misschien  iets voor u is.  Of bekijk alvast de folders die u kunt vinden onder de informatiebalken van de zorgprogramma's.

Nederlands