​​Uitslagen opvragen

Voor het opvragen van uitslagen zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek, uitslag, echo of foto ​​ belt u zelf de assistente. Dit kan dagelijks, bij voorkeur voor 12.00 uur.
Indien mogelijk zal de assistente u de uitslag geven en anders wordt u op het (telefonisch) spreekuur van de huisarts geplaatst.

Verwijsbrieven kunt u alleen zelf ophalen, dit i.v.m. de privacywet.


Nederlands