BELANGRIJKE MEDEDELING I.V.M. HET CORONAVIRUS:

Indien u klachten heeft zoals: hoesten, verkoudheid, benauwdheid of koorts;
ga dan NIET het gezondheidscentrum binnen, maar bel eerst.

Zie voor verdere info op onze pagina: actuele informatie

Wij volgen de richtlijnen van de regering.
Wij beperken ons momenteel tot het verrichten van acute zorg en zorg wat niet kan wachten.
Schroom niet ons te bellen als dat nodig is!
Voor klachten die kunnen wachten vragen wij u ons te bellen als de situatie weer veilig is.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Welkom op de website van

Huisartsenpraktijk Aalsmeer Oost

Zorgaanbod

Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle gezondheidsklachten. Voor veel voorkomende klachten bestaat  het aanbod uit diagnose en behandeling. Zo nodig verwijst onze praktijk door naar andere disciplines binnen de eerst lijn, dan wel tweede lijn. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij " Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2009)".

Kwaliteitsvisie

Gezondheidscentrum Aalsmeer Oost wil een professionele organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, continue beschikbaar is. Door de samenwerking met de andere disciplines in één gebouw zien wij kansen om zo de zorg voor bewoners in Aalsmeer te optimaliseren. Door de grootte van de huisartsenpraktijk en de hoeveelheid medewerkers blijft het een uitdaging doelgericht en efficiënt te blijven werken, waarbij kwaliteit, goede zorg voor de patiënt en werkplezier voor de medewerkers centraal staan.

Andere disciplines

Naast de huisartsenpraktijk heeft het Gezondheidscentrum de volgende disciplines in huis:

Apotheek
Artsenlaboratorium
Diëtiste
Fysiotherapie
Thuiszorg Aalsmeer
Verloskundigenpraktijk
Mindworkx


Nederlands