Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Aalsmeer Oost – Aalsmeer
Header afbeelding
Poldermeesterplein 18 1432 JZ Aalsmeer Tel:0297-500810

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning somatiek (lichamelijke zorg)

In de praktijk zijn 2 praktijkondersteuners somatiek werkzaam die zijn opgeleid om onze huisartsen te ondersteunen bij de zorg voor chronisch zieke mensen en kwetsbare ouderen.
Zij hebben hun eigen spreekuren waarin zij deze doelgroepen specifieke aandacht kunnen bieden. Hun taken zijn gericht op begeleiding, monitoring en omgaan met (gevolgen van) aandoeningen en beperkingen. Zo hebben deze doelgroepen één vast aanspreekpunt en is een huisbezoek vaak mogelijk.

Hun takenpakket bestaat onder andere uit ondersteuning geven bij o.a.:

 • Diabetes Mellitus
 • CVRM (cardiovasculair risicomanagement)
  Verrichten van 30 minuten bloeddruk metingen en /of  24 uurs bloeddruk metingen
 • Astma / COPD
 • Hart- en vaatziekten
  Verrichten van een ecg
  Aanleggen van een holter
 • Ouderenzorg
 • Het begeleiden bij: Stoppen met roken
 • Adviezen en voorlichting geven

 

Praktijkondersteuning GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

In de praktijk is ook een praktijkondersteuner GGZ werkzaam. Vanuit zijn functie als Verpleegkundigeb GGZ, trainer, coach en systeemtherapeut ondersteunt hij de huisarts bij het verhelderen van klachten van patiënten met lichte psychische, psychosociale en psychiatrische klachten.
Hij werkt probleem/klacht gestuurd (vanuit de actualiteit) en geeft hij korte directe begeleiding (4 tot 5 gesprekken) waarin zijn interventies en coaching gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht en om het zelfoplossend vermogen (resources) van de patiënt. Zo kan hij ze motiveren/ondersteunen om weer grip te krijgen op zijn of haar leven.
Wanneer uit de diagnose en analyse blijkt dat er meer intensieve en specialistische zorg nodig is dan heeft hij daar een adviserende (indicatie) rol in naar de huisarts en kan dan eventueel de patiënt doorverwijzen naar meer passende zorgaanbieders.
Aan de POH-GGZ zijn voor u geen extra kosten verbonden.

 

POH GGZ-jeugd

In onze praktijk is ook een POH GGZ-jeugd werkzaam, Sandra Guldemeester. De POH GGZ-jeugd kan advies geven over psychische en sociale problemen bij jongeren en opvoedvragen. Een verwijzing naar de POH GGZ-jeugd gebeurt via de huisarts.

De POH GGZ-jeugd biedt een luisterend oor, biedt begeleiding en helpt graag verder bij vragen of zorgen over:

 • welzijn thuis of op school (o.a. weerbaarheid, pesten, leerproblemen, problemen thuis);
 • sociale contacten (bijvoorbeeld het hebben van verkeerde of helemaal geen vrienden);
 • psychisch welzijn (o.a. angstproblematiek, eetproblemen, somberheid, lichte depressie);
 • gedragsproblemen;
 • specifieke puberproblematiek;
 • een game- en/of een andere verslaving.

De POH GGZ-jeugd kan zelf een aantal gesprekken met u en/of uw kind hebben. Wanneer het nodig is, kijkt u samen en in overleg met de huisarts naar de mogelijkheden voor verdere specialistische hulp en ondersteuning.

De POH GGZ-jeugd houdt spreekuur op woensdagochtend in onze huisartsenpraktijk.