Spoed/ Emergency care – Huisartsenpraktijk Aalsmeer Oost – Aalsmeer
Header afbeelding
Poldermeesterplein 18 1432 JZ Aalsmeer Tel:0297-500810

Spoed/ Emergency care

Bij een levensbedreigend spoedgeval: bel direct 112.

De hulpverleners kunnen dan direct andere hulpdiensten inschakelen, bijvoorbeeld de ambulance, politie en brandweer.  

 

Spoedeisende huisartsenzorg:

Voor spoedeisende huisartsenzorg binnen kantoortijden, tussen 08.00-17.00 uur:

bel 0297-500810 en toets 1.

U krijgt dan direct een doktersassistente aan de telefoon. Leg zo helder mogelijk uit wat het probleem is. 

Dit spoednummer moet vrij zijn voor echte spoedeisende hulpvragen en daarom behandelen we geen gewone vragen en boodschappen via deze keuze.
De assistente zal u vragen om het praktijknummer terug te bellen en voor optie 3 te kiezen.

 

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden,
van maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur en in het weekeinde van 08.00-08.00 uur
kunt u terecht bij de huisarts op de Spoedpost Amstelland,
Adres: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen.

Neemt u altijd eerst telefonisch contact op met de Spoedpost Amstelland voordat u er naartoe gaat via:
Huisartsenpost Amstelland
 (020) 45 62 000

 

Spoedeisende ziekenhuiszorg (SEH):

Tussen 08.00-22.00 uur kunt u dagelijks terecht voor spoedeisende ziekenhuiszorg  van Spoedpost Amstelland bij voorkeur na overleg met uw huisarts of behandelend specialist.
Let op: tussen 22.00-08.00 uur is de SEH Amstelland dicht.
Adres: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen.

Van 22.00-08.00 uur (’s nachts) bent u voor niet aangemelde spoedzorg aangewezen op de spoedeisende hulp van het Amsterdam UMC.
Adres: Ziekenhuisgebouw, Amstelveenseweg 587, 1081 HV Amsterdam, begane grond.

 

Spoedeisende verloskundige zorg (24/7)

Hiervoor kunt u te allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht op de verloskamers van het Amstelland Ziekenhuis.


Emergency care:

In a life-threatening emergency: call 112 immediately.

The emergency services can then immediately call in other emergency services, such as the ambulance, police and fire brigade.

 

Emergency GP care:

For emergency general practitioner care within office hours, between 8:00 – 17:00 hrs:

call 0297-500810 and press 1.

You will then immediately get a doctor’s assistant on the phone. Explain as clearly as possible what the problem is.

This emergency number  should be free for real emergency requests and that is why we do not handle ordinary questions and messages via this choice.
The assistant will ask you to call the practice number back and choose option 3.

For emergency general practitioner care outside office hours,
from Monday to Friday from 17:00-08:00 AM and on weekends from 08:00 – 08:00 hrs.
you can go to the general practitioner at the emergency post Amstelland,
Address: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen.

Always contact the Emergency Post Amstelland by telephone before you go there via:
Amstelland GP post (020) 45 62 000

Emergency hospital care:

Every day between 08:00 and 22:00 you can go for emergency hospital care  from Spoedpost Amstelland, preferably after consultation with your general practitioner or treating specialist.

Please note: SEH Amstelland is closed between 22.00-08.00 hrs.
Address: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen.

From 22.00 – 08.00 (at night) you are dependent on the emergency department of the Amsterdam UMC for emergency care that has not been reported.
Address: Hospital building, Amstelveenseweg 587, 1081 HV Amsterdam, ground floor.

Emergency obstetric care (24/7)

You can visit the delivery rooms of the Amstelland Hospital at any time 24 hours a day, 7 days a week.