Opleidingspraktijk – Huisartsenpraktijk Aalsmeer Oost – Aalsmeer
Header afbeelding
Poldermeesterplein 18 1432 JZ Aalsmeer Tel:0297-500810

Opleidingspraktijk

Wij zijn een opleidingspraktijk

Huisarts in opleiding

In de komende jaren zal een tekort aan huisartsen zijn door de toename van de zorgvraag en de vergrijzing in Nederland. Om te zorgen dat er voldoende huisartsen in de toekomst zijn, hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met de huisartsenopleiding van het AMC Amsterdam om nieuwe huisartsen op te leiden.  Dit betekent dat er telkens een jaar lang een dokter bij ons opgeleid wordt tot huisarts. Dokter de Vries is huisartsopleider in onze praktijk.

De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts, die zelfstandig spreekuur houdt en visites aflegt.

Belangrijk om te weten is dat ieder consult achteraf met Dr. de Vries wordt besproken. Indien nodig wordt Dr. de Vries ook tijdens het consult erbij gehaald voor advies en/of onderzoek. Soms wordt er voor de opleiding een video-opname gemaakt van een consult. Dit wordt u vooraf kenbaar gemaakt aan u . Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit altijd aangeven. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan ons opleidersschap. Momenteel is Jasper de Kleijn hier werkzaam als huisarts in opleiding tot huisarts.

 

Co-assistenten

Onze praktijk werkt nauw samen met het AMC Amsterdam. Hierdoor hebben wij in het verleden co-assistenten in onze praktijk opgeleid. Een co-assistent is een geneeskundig student die aan het eind van de medische opleiding tot basisarts is gekomen. Bedoeling is dat de co-assistent een huisartsgeneeskundig vraaggesprek leert af te nemen, onderzoek verricht, een diagnose formuleert en beleid bepaalt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de huisarts. We kondigen in de wachtkamer aan indien er een co-assistent aanwezig is. Wij vragen vriendelijk om uw begrip en zo mogelijk om uw medewerking. Momenteel hebben wij geen co-assistent in onze praktijk.

 

Doktersassistente

Binnen onze huisartsenpraktijk bieden we regelmatig een doktersassistente in opleiding de gelegenheid haar stage bij ons te lopen en zo ervaring op te doen. Momenteel is dat Renee van Zaal, zij is hier twee dagen per week werkzaam en staat onder supervisie van de andere assistentes die hiervoor zijn opgeleid.